اینجا فراتر از واقعیت شو

من ابراهیم محبوبی بیش از ۱۴ سال آموزش مهارتهای ایجاد تحول در زندگی و کسب و کار ، آموزش بیش از ۱۰۰ هزار نفر افراد علاقمند حقیقی و حقوقی و همکاری با دانشگاههای معتبر ، مراکز رشد ، پارک علم و فناوری و نهادها ، شرکت ها و کارخانجات صنعتی را بر عهده داشته ام.

در این مدت ۵ جلد کتاب و بیش از هزاران ساعت آموزشی و مشاوره و همچنین ریاست هلدینگ تحول شامل سه مجموعه حقوقی:

 • مؤسسه تحول سبک پندار (ریاست هیئت مدیره)
 • تعاونی تحول سازان پویا (ریاست هیئت مدیره)
 • شرکت تحول ساز پرتوان (ریاست هیئت مدیره)

را بر عهده داشته و با تیمی ۱۰۰ نفره به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این مجموعه محیطی خلاقانه و متفاوت در عرصه خدمات تحول فردی و سازمانی خلق کرده ایم.

حاصل تجارب تیم تحول و افراد موفق را به فرمولی متفاوت، انتقال می دهیم.

و:

 • دانش آموخته کارآفرینی
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 • کارشناسی مدیریت

رشته های تحصیلی دانشگاهی ام بوده

خدمات  :

 • منتورینگ کسب و کار
 • مربیگری پیشرفت فردی
 • تورهای آموزشی تفریحی
 • تولید پکیج های آموزشی
 • ارائه مشاوره
 • کارگاه های آموزشی
 • سمینارهای تخصصی

 

تعریف سواد از نظر سازمان جهانی یونسکو :

با سواد توانایی تغییر (Change) است و با سواد کسی است که بتواند با آموخته هایش تغییری در زندگی خود ایجاد کند.

گواهینامه ها و مجوز ها

تقدیر نامه ها

مرکز تحول

ابراهیم محبوبی

مدیریت مرکز تحول

مربی توسعه کسب و کار

دکتر مصطفی امانی

امیر شیخ زاده

مدیریت فناوری اطلاعات

مهندس مرتضی حقانی

مدیریت بخش طراحی