نام: سید جعفر

نام خانوادگی: زنوزی

نام پدر: میرتقی

شماره شناسنامه: 1100

تاریخ تولد: 12/6/1359

محل تولد: ارومیه

 

سوابق تحصیلی:

 • دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان شاهد یک ارومیه
 • فارغ التحصیل دوره کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه امام صادق (ع)
 • فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه امام صادق(ع)
 • عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: بررسی علل شکست اجرای استراتژی ها در صنایع غذایی کشور
 • فارغ التحصیل دوره دکترای رشته مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی تهران
 • عنوان پایان نامه دوره دکتری )با نمره عالی(: طراحی الگوی استراتژی سازی شرکت های موفق ایرانی در فضای پیچیده

 

مهارت های عمومی:

 • آشنایی با دو زبان انگلیسی و عربی و متون تخصصی
 • آشنایی با مهارتهای رایانه ای و کار با اینترنت
 • تسلط به نرم افزار COMFAR III
 • آشنایی با مباحث تخصصی مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی، بازاریابی، بازرگانی بینالمللی، بهبود سازمان(OD).
 • مدیریت فناوری اطالعات(IT).

 

سوابق پژوهشی:

عناوین مقاالت:

 • طراحی و تبیین مدل استراتژی سازی در محیط پیچیده: مطالعه شرکت های موفق ایرانی
 • مروری بر ادبیات علم پیچیدگی
 • سازمان یادگیرنده از منظر رادیکال
 • علل شکست اجرای استراتژی ها در صنایع غذایی کشور
 • پیچیدگی محیطی و معناسازی (making Sense & Complexity)
 • سازمانهای یادگیرنده در محیط پیچیده
 • نگاهی بر مفهوم استراتژی و مکاتب آن
 • اهمیت مدیریت منابع اطالعاتی در سازمانهای ایرانی
 • کنترل استراتژیک
 • سیستمهای اطالعات استراتژیک
 • مدیریت هماهنگ
 • بررسی و امکان سنجی صادرات زعفران ایران به کشور امارات متحده عربی
 • سنجش متوازن(BSC)
 • اعتماد به نفس در کسب و کار

 

ترجمه:

 • کتاب سازمانهای بازرگانی (در راستای تدوین جزوه درسی دانشجویانIT سازمان مدیریت صنعتی- نمایندگی آذربایجان)
 • چالشهای ارتباطات در کسب و کار
 • سیستمهای اطالعاتی به عنوان مزیت رقابتی
 • استفاده راهبردی از سیستمهای اطالعاتی

 

سوابق اجرایی و علمی:

 • عضو هیأت علمی (استادیار) دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ارومیه
 • مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه
 • مدیر مرکز رشد فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه ارومیه
 • رییس کارگروه اقتصادی مجمع راهبردی بسیج استان آذربایجان غربی
 • مدیر پروژه تدوین برنامه جامع استراتژیک و عملیاتی مرکز رشد تجاری پارك علم و فناوری استان آذربایجان غربی
 • مدیر پروژه تدوین برنامه استراتژیک شرکت پاکدیس در سال 94
 • استاد راهنما، مشاور و داور چندین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
 • مدیرعامل شرکت آموزشی و پژوهشی «هادی مطالعات توسعه غرب»
 • مشاور بازاریابی شرکت پاکدیس تا سال 92
 • مدیر پروژه تدوین گزارش شناخت بازار و استراتژیهای بازاریابی شرکت پاکدیس در سال 90
 • مدیر پروژه تدوین برنامه جامع استراتژیک شرکت پاکدیس در سال 91
 • مدیر پروژه های امکانسنجی طرحهای توسعهای (4 طرح، با استفاده از نرمافزار(Comfar در شرکت پاکدیس در سال 91
 • مدیر پروژه ایجاد و راه اندازی ارائه دهنده خدمات کسب و کار توزیع مشترك محصوالت خوشه عرقیات گیاهی استان آذربایجان غربی
 • مدیر بخشی از پروژه بازبینی و تدوین استراتژی شرکت ره نگار پارس (هولدینگ حمل و نقل بنیاد مستضعفان)
 • آموزشیار(Mentor ) و مسئول تدوین محتوای درس مبانی مدیریت دوره کارشناسی ارشد MBA مرکز آموزشهای از راه دور (learning-e ) دانشگاه شهید بهشتی
 • مشاور بازاریابی شرکت آذرشهد ارومیه (تولید کننده محصوالت غذایی با برند رانا، راموز و رافونه) در سال 1388
 • مشاور جوان مدیر عامل سازمان صنایع دفاع (ساصد) در سال 1386
 • عضو هسته فکری (اتاق فکر) معاونت منابع انسانی سازمان صنایع دفاع (ساصد) در سال 1386
 • مجری پروژه بررسی چشم انداز ایران 1404 ،مرکز مطالعات روزنامه همشهری سال 1386
 • کارشناس ارشد پروژه طراحی سیستم سنجش رضایت مشتری در شرکت سایپا
 • همکاری در پروژه تدوین استراتژیهای بازاریابی شرکت پشم شیشه ایران در سال 1384
 • همکاری در پروژه برنامه ریزی استراتژیک سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی در سال 1384
 • همکاری در پروژه برنامهریزی استراتژیک دانشگاه شهید بهشتی در سال 1385
 • کارشناس (مشاور) مرکز تحقیقات تعالی صنعتی شرکت ایران خودرو در سال 1384
 • دستیار آموزشی و پژوهشی )RA/TA )آقای دکتر رضائیان )برگزیده چهره های ماندگار سال 85)
 • مسئول بخش مشاوره و تحقیق سازمان مدیریت صنعتی- دفتر ارومیه در سال 1383
 • کارشناس پروژه اصالح فرایندهای سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی
 • همکاری با شرکت مشاوره مدیریت همیار سیستم (کلینیک مدیریت ایرانیان)

 

سوابق تدریس:

 • پژوهش عملياتي پيشرفته / مديريت استراتژيك پيشرفته / مديريت فناوري اطالعات / کارشناسي ارشد دانشگاه اروميه 94-93 – 1392
 • بازاريابي و بازرگاني بين الملل / مديريت سازمانهاي پيچيده و … / کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اروميه 94-93 – 1392
 • مديريت استراتژيك منابع انساني کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي مالك اشتر 92-۱۳۹۱
 • دروس مختلف مديريت کارشناسي دانشگاه اروميه از سال ۱۳۹۱
 • مديريت استراتژيك کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اروميه 91-۱۳۹۰
 • بازاريابي و مديريت بازار کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اروميه 91-۱۳۹۰
 • بازرگاني بينالمللي کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اروميه 91-۱۳۹۰
 • تجزيه و تحليل محيط داخلي و بينالملل کارشناسي ارشد دانشگاه صنعتي اروميه 91-۱۳۹۰
 • روش تحقيق کارشناسي دانشگاه اروميه 91-۱۳۹۰
 • بازاريابي و مديريت بازار کارشناسي دانشگاه اروميه 91-۱۳۹۰
 • کارآفريني کارشناسي دانشگاه جامع علمي و کاربردي 91-۱۳۹۰
 • مديريت زنجيره تأمين کارشناسي دانشگاه جامع علمي و کاربردي 91-۱۳۹۰
 • مديريت استراتژيك کارشناسي ارشد مرکز آموزش عالي آذربايجان 90-۱۳۸۹
 • رفتار سازماني پيشرفته کارشناسي ارشد دانشگاه اروميه 90-89-1388
 • سيستمهاي اطالعات مديريت کارشناسي ارشد دانشگاه اروميه 89-1388
 • تئوري سازمان و مديريت کارشناسي ارشد دانشگاه اروميه 89-۱۳۸۸
 • خط مشي گذاري عمومي کارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي اروميه 89-1388
 • سازمانهاي يادگيرنده و دانايي محور کارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي اروميه 89-1388
 • سيستمهاي اطالعات مديريت کارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي اروميه 88-1381
 • رفتار سازماني پيشرفته کارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي اروميه 88-۱۳۸۱
 • تئوري سازمان و مديريت کارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي اروميه 88-۱۳۸۱
 • تجارت الکترونيك کارشناسي دانشگاه پيام نور نقده 88-۱۳۸۱
 • روش تحقيق دوره ضمن خدمت مرکز آموزش وزارت نيرو ۱۳۸۸
 • سيستمهاي اطالعات مديريت دوره ضمن خدمت مرکز آموزش وزارت نيرو 1388
 • بازاريابي کارشناسي ارشد مرکز پژوهشهاي بازرگاني 81-۱۳۸۶
 • مباني سازمان و مديريت کارشناسي ارشد آموزشهاي مجازي دانشگاه شهيدبهشتي ۸۶-۱۳۸۵
 • مديريت استراتژيك کارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي اروميه 86-۱۳۸۵
 • IT براي مديران کارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي اروميه 86-۱۳۸۵
 • مهارتهاي عمومي مديريت کارشناسي ارشد سازمان مديريت صنعتي اروميه 86-۱۳۸۵
 • بازرگاني بينالمللي کارشناسي ارشد مرکز پژوهشهاي بازرگاني 86-۱۳۸۵
 • بازرگاني بينالمللي کارشناسي دانشگاه اروميه )مرکز فراگير( 85-۱۳۸۴
 • سيستمهاي اطالعات مديريت کارشناسي دانشگاه اروميه )مرکز فراگير( 85-1384
 • سازمانهاي بازرگاني کارداني سازمان مديريت صنعتي اروميه 85-1384
 • آمار و کاربرد آن در مديريت کارداني
 • سازمان مديريت صنعتي و دانشگاه جامع علمي- کاربردي 85-84-1383
 • مديريت مالي کارداني سازمان مديريت صنعتي اروميه 85-1384

 

Seyyed Jafar Zonoozi

 

Ph.D in Strategic Management from Shahid Beheshti University

 

Professor Assistant of Urmia University

 

Web Site: www.zonoozi.com

Email: j.zonoozi@gmail.com

sj.zonoozi@urmia.ac.ir