دکتر قادر جلیل زاده امین

دکتری عمومی دامپزشکی از دانشگاه ارومیه

دکتری تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

هیات علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

دانشیار دانشكده دامپزشكي اروميه

منتور کسب وکار در طرح تحول کارآفرینانه دانشگاه ارومیه

ارزیاب فنی و بالینی شرکت های دارویی کشور

دستیار سردبیر مجله بین المللی Veterinary Research Forum

طراح سئوالات آزمون ورودی دکتری در سازمان سنجش آموزش کشور

برگزار کننده کارگاه های “نهایت بهره وری” و ” هر آنچه باید درباره شاخص کلیدی عملکرد بدانید”

تدریس دروس عمومی و تخصصی و برگزار کننده دوره تخصصی و رزیدنسی بیماریهای درونی

اجرای طرح های تحقیقاتی درون دانشگاهی و طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی (ارتباط با صنعت)

استاد راهنمای سی پایان نامه دانشجویی دکتری عمومی و تخصصی

چاپ شصت و چهار عنوان مقاله در کنگره های علمی و مجلات معتبر خارجی و داخلی

طراحی و ساخت دستگاه حمام بافتی (Organ Bath) و داروی پیشگیری کننده از زخم معده تک سمیان و ثبت بعنوان اختراع نزد اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و اخذ گواهی تایید از سازمان تجهیزات پزشکی کشور

داوری بیش از یکصد مقاله برای مجلات بین المللی، علمی پژوهشی داخل و خارج کشور